Disclaimer

Tijdens de show van Dinner in Motion kunnen er audiovisuele opnames gemaakt worden bestemd voor publicatie op internet of televisie.  Door het bezoek aan de show stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Dinner in Motion b.v.

Dinner in Motion is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Dinner in Motion het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, internet of anderszins te exploiteren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden voor eventueel diefstal, verlies of schade. Er mogen geen beeld- of geluidopnamen worden gemaakt ten tijde van de show. Toegang tot de show van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar zal enkel mogelijk zijn onder begeleiding en verantwoording van de ouder(s) en/of wettelijke voogd.